O Lekeniku

Teritorij i položaj

 

granice Općine Lekenik u Sisačko-moslavačkoj županijiOpćina Lekenik je u sastavu Sisačko – moslavačke županije i ima ukupno 18 naselja : Brežane Lekeničke, Brkiševina, Cerje Letovaničko, Donji Vukojevac, Dužica, Gornji Vukojevac, Lekenik, Letovanić, Palanjek Pokupski, Pešćenica, Petrovec, Pokupsko Vratečko, Poljana Lekenička, Stari Brod, Stari Farkašić, Šišinec, Vrh Letovanićki i Žažina. Na sjeveru i zapadu graniči sa Zagrebačkom županijom, odnosno Gradom Velika Gorica, na istoku sa Općinom Martinska Ves i Gradom Siskom, te na jugu sa Gradom Petrinja i Gradom Glina. Površina Općine Lekenik iznosi 231,2km2 ravničarsko-brdskog reljefa i zauzima 5% teritorija Sisačko – moslavačke županije. Najveći dio općine je pod šumskim predjelima, ukupno 9.062 ha, gdje uspijeva hrast lužnjak, hrast kitnjak, bukva, grab i ostale manje rasprostranjene vrste drveća. Teritorijem općine protječu dvije rijeke, rijeka Kupa koja čini prirodnu granicu Općine Lekenik i Grada Petrinje, te rijeka Odra koja čini prirodnu granicu s Općinom Martinska Ves.

Obzirom na svoj položaj unutar Sisačko-moslavačke županije (granična općina sa zagrebačkom županijom), ali i prometni položaj u Republici Hrvatskoj, te obzirom na činjenicu da je ovaj prostor pun prirodnih raznolikosti (dolina Kupe, obronci Vukomeričkih gorica, Odransko polje) postoje potencijalne mogućnosti prostornog i gospodarskog razvitka.

Lekenik u Sisačko-moslavačko županiji


Općina Lekenik obuhvaća 18 naselja s ukupno 6043 stanovnika odnosno 2134 domaćinstava i oko 950 kuća za odmor (vikendica), a prema podacima iz popisa stanovništva 2011 godine. Od toga 233 domaćinstva su upisana u registar kao poljoprivredna. Prosječna gustoća naseljenosti Općine Lekenik je  26,7 stanovnika na km2 . Prema narodnosnom sastavu u naseljima na području današnje Općine Lekenik živi većina hrvatskog stanovništva.

Samo naselje Lekenik s još pet drugih naselja, razvilo se na glavnom prometnom pravcu Zagreb-Sisak, tri naselja smještena su na obroncima Vukomeričkih Gorica dok su druga naselja smještena u dolini rijeke Kupe, na prometnom pravcu Karlovac-Sisak-Popovača (D36).Općinsko središte Lekenik po svojim karakteristikama ulazi u kategoriju jače urbaniziranih naselja, što se očituje i u njegovom funkcionalnom i gospodarskom razvoju.

Naselje Lekenik je općinsko središte Općine Lekenik u kojem je nastanjeno 1898 stanovnika. Donji Vukojevac, Pešćenica, Lekenik, Dužica, dio Žažine i Petrovac smješteni su uz državnu cestu D-30 i formiraju obostrano ( gotovo u cijelosti ) izgrađeni koridor uz glavnu prometnicu.

Naselja uz rijeku Kupu: Žažina, Letovanić, Stari Brod, Stari Farkašić, Pokupsko Vratečko, Šišinec i Brkiševina su seoska naselja sa pojedinim izdvojenim zonama izgrađenih vikend kuća.

Naselja: Vrh Letovanički, Cerje Letovaničko, Brežane Lekeničke i Gornji Vukojevac su manja seoska naselja grupirana na brežuljkastom terenu. Osim ovih sela na tom području zastupljene su klijeti i vikendice izgrađene uz vinograde na obroncima Vukomeričkih gorica i brežuljcima uz rijeku Kupu.

položaj naselja Općine Lekenik
Naselja općine Lekenik

Geoprometni položaj Općine Lekenik

Područje Općine Lekenik smješteno je u sjevernom dijelu Sisačko-moslavačke županije, u središnjem dijelu Hrvatske. S prometno – geografskog gledišta Općina Lekenik ima važno mjesto u povezivanju centralne Hrvatske, gradova Sisačko – moslavačke županije sa Gradom Zagrebom.

Prostor općine Lekenik prometno je dobro povezan sa Siskom ,Velikom Goricom i Zagrebom (državna prometnica D-30 Zagreb – Sisak i magistralna pruga) te buduća autocesta Zagreb-Sisak, što predstavlja mogućnost razvoja kako prometne infrastrukture, tako i djelatnosti koje su neposredno ili posredno vezane uz položaj općine, a to je razvoj uslužne djelatnosti.

Cestovni promet:

Državne prometnice:

D – 30 čvor Buzin(D3) – V.Gorica – Petrinja – Hrvatska Kostajnica(D47)

D – 36 Karlovac (D1) – Pokupsko – Sisak – čvor Popovača (D4)

Županijske prometnice:

Ž – 3151 Pešćenica (D30) – Brežana Lekeničke – Cerje Letovaničko

Ž – 3156 Žažina (D30) – Mala Gorica

Ž – 3157 Dužica (D30) – Greda

Ž – 3230 Lekenička Poljana (D 30) – Čulovići ( Ž 3151)

Lokalne ceste:

L – 33004 Donji Vukojevac(D30) – Donji Vukojevac

L – 33005 Brežane(Ž 3151) – Gradac

L – 33006 Lekenik (D30) – Lekenik

L – 33007 Stari Farkašić (D36) – Palanjek Pokupski

L – 33009 Petrovac (D30) – Jazvenik

L – 33035 Stari Farkašić (D 36) – vikend naselje Vratečko

L – 31199 Donji Vukojevac(D30) – Donji Vukojevac

L – 33181 Orleković (D36) – Brkiševina

L – 33182 Brkiševina – Šišinec

Željeznički promet:

Općinom Lekenik prolazi dio jedne od glavnih magistralnih pruga u Hrvatskoj :

dio magistralne pruge I. reda : Novska – Sisak – Zagreb.

Javni prijevoz:

Javni međugradski prijevoz obavlja se željeznicom i autobusnim prijevozom.


Općenite značajke podneblja Općine Lekenik :

Općina Lekenik ima izrazito kontinentalne odlike podneblja.
Cijela regija, u smislu klasifikacije Waltera pripada glavnom klimatskom tipu VI. tj. umjereno humidnom području s izrazitim, ali ne vrlo dugim, hladnim razdobljem godine.
Klasifikacija klime moguća je i na osnovi biljnoga svijeta.
Uvažavajući geografski položaj, makroreljef i zonalni vegetacijski pokrov, mogu se na području Općine Lekenik sadržajno i prostorno prepoznati i ograničiti sljedeća podneblja :

– podneblje brdskog pojasa, odnosno fitobioklimat hrasta kitnjaka i običnog graba (zapadni dio općine)

– podneblje nizinskog pojasa i dolina, odnosno vlažni i močvarni travnjaci, trstici i različite vrste poljoprivrednih kultura ( najveći dio općine ).

Srednja temperatura zraka za najtopliji mjesec (srpanj) iznosi oko 22°C.

Srednja temperatura zraka za najhladniji mjesec (siječanj) je oko -1°C.

Dominiraju vjetrovi iz sjevernog i istočnog kvadranta jer je prostor otvoren u tom pravcu.

 Popis naselja

 1. LEKENIK (središte) 1898 stanovnika

 2. PEŠĆENICA 887

 3. LETOVANIĆ 468

 4. DONJI VUKOJEVAC 498

 5. DUŽICA 361

 6. ŽAŽINA 356

 7. PETROVEC 336

 8. BREŽANE LEKENIČKE 301

 9. POLJANA LEKENIČKA 279

 10. STARI BROD 166

 11. CERJE LETOVANIĆKO 72

 12. BRKIŠEVINA 96

 13. VRH LETOVANIĆKI 64

 14. STARI FARKAŠIĆ 86

 15. GORNJI VUKOJEVAC 70

 16. ŠIŠINEC 73

 17. POKUPSKO VRATEČKO 22

 18. PALANJEK POKUPSKI 9 stanovnika

  Izvor: lekenik.hr

Ostavi komentar